Hoonete energiaarvutused

margisSavenergy OÜ väljastab ehitatavatele ja oluliselt rekonstrueeritavatele hoonetele energiaarvutusel põhinevaid energiamärgiseid. Energiamärgis on dokument, mis väljastatakse projekteeritavale või olemasolevale sisekliima tagamisega hoonele ja mille eesmärgiks on anda teada, milline on selle hoone projekteeritud energiavajadus või tegelik energiatarbimine. Energiamärgise kehtivusaeg on kaks aastat. Hoone energiavajaduse arvutamiseks kasutame dünaamilise simulatsiooni tarkvara IDA ICE.