Passiivmaja

Passiivmaja on vähese energiakasutusega hoone mille puhul on täidetud järgmised

Saksamaa Passiivmajainstituudi poolt välja töötatud tingimused:

1. Hoone kütte ja jahutuse netoenergiavajadused on ≤ 15 kWh/maastas v. võimsus ≤ 10 W/m2
2. Hoone primaarenergiavajadus on ≤ 120 kWh/m2  aastas

VTT (Technical Research Centre of Finland) poolt välja töötatud tingimused Lõuna-Soome jaoks:

1. Hoone kütte ja jahutuse netoenergiavajadused on ≤ 20 kWh/maastas
2. Hoone primaarenergiavajadus on ≤ 130 kWh/m2  aastas

Passiivmajal puudub aktiivne küttesüsteem, soojusenergiat vajatakse vaid ventilatsiooniõhu soojendamiseks ja sooja tarbevee tegemiseks.

Esimene Passiivmaja ehitati aastal 1991 Darmstadtis Saksamaal. Maailmas on ehitatud umbes 15 000 passiivmaja.

Passiivmaja eelised tavamaja ees:

1. parem sisekliima
2. ühtlane temperatuur ruumides (ka akende läheduses), külmade pindade puudumine
3. tuuletõmbuse puudumine ruumides
4. küttekehade puudumine akende all võimaldab vaba mööbli paigutust või maast laeni      aknaid
5. parem heliisolatsioon
6. kuni 10 korda väiksemad küttekulud
7. väike süsiniku jalajälg
8. sõltumatus energiahindade tõusust
9. kuni 30% kõrgem väärtus järelturul
10. ehitusmaksumus vaid kuni 10 % suurem

Savenergy OÜ sertifitseeritud projekteerija annab passiivmajaalast konsultatsiooni, teostab passiivmajaarvutusi PHPP tarkvaraga ning projekteerib passiivmajade kütte- ja ventilatsioonisüsteeme.

Küsi lisa tel. 56 602 796