Kontakt

Savenergy OÜ

Reg. nr. 11682310
MTR EEP001700

M.Sc. Marko Merevoo
Juhatuse liige

Kutsetunnistus 113880 – Diplomeeritud kütte-, ventilatsiooni- ja jahutuseinsener, tase 7
Osakutsetunnistus 003893 – Energiakasutuse modelleerija, tase 7

Mob. +372 56 602 796
e-mail:  marko[at]savenergy.ee