Kalkulaator

Kalkulaator arvutab väikeelamu ligikaudse energiatõhususarvu ning klassi.
Kümnendmurdude puhul tuleb koma asemel kasutada punkti.
Täida kõik väljad.
Hoone üldandmed
Välispiirded
Piirde nimetus Pind (m²) Soojusläbivus (W/m²K)
Välisseinad
Katuslagi või pööninguvahelagi
Põrand pinnasel
Aknad põhjasuunas
Aknad idasuunas
Aknad lõunasuunas
Aknad läänesuunas
Välisuksed
Tehnosüsteemid


Taastuvenergialahendused